PRELEGENCI

Katarzyna Fortak-Karasińska, radca prawny, partner FK Legal, ekspert w zakresie ochrony zdrowia;posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i biznesowym na rzecz podmiotów prowadzących działalność medyczną. Wspiera inwestorów, grupy medyczne oraz placówki medyczne w opracowaniu strategii rozwoju działalności. Prowadzi obsługę prawną współpracy z NFZ. Wdraża badania kliniczne w szpitalach i przychodniach.  Jest wykładowcą i prelegentem podczas ogólnopolskich seminariów i konferencji dotyczących ochrony zdrowia.

Radosław Tymiński, dr hab. n. praw., radca prawny, ekspert do spraw legislacji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 8 lat pracował w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (potem Biurze Analiz Sejmowych, gdzie m.in. doradzał sejmowej Komisji Zdrowia). Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Autor kilku książek oraz blisko 100 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego. Wykładowca prawa medycznego. Zajmuje się przede wszystkim obroną lekarzy w sprawach sądowych oraz obsługą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Robert Socha – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i  pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek wspierający STOMOZ. Pełni ponadto funkcję dyrektora Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie, dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Dąbrowie Górniczej oraz Kierownika Sekcji Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Członek rad naukowych kilku czasopism, a obecnie redaktor naczelny półrocznika „Security Forum”. Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań publikowanych w Polsce i kilkunastu innych krajach, a dotyczących: policji, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa lokalnego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji działań administracji publicznej w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń. Obecnie obszarem jego badań naukowych jest współczesny wymiar bezpieczeństwa pacjenta.

Za działalność na rzecz bezpieczeństwa, nauki i dydaktyki oraz popularyzacji wyników badań wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi (Brązowy Krzyż Zasługi) i resortowymi (odznaka honorowa Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”) oraz nagrodami terenowych organów administracji rządowej i samorządowej (honorowa złota odznaka Marszałka Województwa Śląskiego „Zasłużony dla województwa śląskiego”), a także władz uczelni.

Agnieszka Pietrzak, Jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 06-2004, zdała egzamin sędziowski w Warszawie w 09-2008, należy do Izby Adwokackiej w Warszawie od 11-2008 (obecnie adwokat niewykonujący zawodu) oraz do Izby Radców Prawnych w Warszawie od 09-2022. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym ochrony danych osobowych oraz RODO. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ), w szczególności w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aspektach prawnych rozliczania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, postępowań kontrolnych. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmuje się także sprawami dotyczącymi prawa spółek, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa procesowego oraz due diligence.Publikuje w dziennikach branżowych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzenie Placówką Medyczną).Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi oraz prelekcje podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

Dominika Kołodziejska – Koza, Adwokat w Kancelarii Adwokackiej APDK Agnieszka Pietrzak w Warszawie. Ma doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym działającym na polskim rynku. Doradza podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko NFZ. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii

Jakub Żaczek, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracownik Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Tymińskiego. Uczestnik, jako prelegent, konferencji naukowych – prawnych i medycznych. Realizuje szkolenia z zakresu prawa medycznego dla podmiotów medycznych i okołomedycznych. W swojej praktyce zawodowej skupiony przede wszystkim na obronie lekarzy w sprawach sądowych (karnych i cywilnych oraz zawodowych) oraz obsłudze podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Grzegorz Wymysłowski, radca prawny, wykładowca. Specjalizuje się w prawie medycznym, cywilnym i gospodarczym. Absolwent interdyscyplinarnych studiów z zakresu Prawa oraz Finansów i Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. Zatrudniony w Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Tymińskiego, wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w dziedzinie prawa konsumenckiego pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w obszarze rachunkowości w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach bieżącej praktyki prowadzi wszechstronną obsługę prawną praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych.

JAROSŁAW DOBRZYŃSKI, mgr inż. Dyrektor Naczelny Redakcji Portalu Medipment, Absolwent Politechniki Białostockiej. Wydział Technologii Maszyn specjalizacja Sterowanie Maszyn Cyfrowych i Robotów Przemysłowych na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Od 29 lat zajmuje się różnego rodzaju instalacjami medycznymi i sprzętem medycznym. Ma na swoim koncie udział w wyposażaniu bloków operacyjnych, centralnych sterylizacji czy dezynfektorni ścieków z oddziałów zakaźnych. Od 12 lat prowadzi bazę danych sprzętu medycznego pod nazwą Medipment.pl

Agnieszka Rudnicka – Szymczak – Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła podyplomowe studia na SGH Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej.  Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych związanych z systemem opieki zdrowotnej w Polsce (NFZ), oraz jako kierownik projektów IT (ZUS). Obecnie, członek zespołu wdrożeniowego w Projekcie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System E-zdrowie). 

Izabela Pischka – członek oddziału śląskiego STOMOZ (Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej), dziennikarz, nauczyciel akademicki.

Kamil Radomski – prezes Agencji marketingowej PREALS. Wieloletni ekspert, współpracujący z placówkami medycznymi, specjalizujący się w ochronie wizerunku lekarza oraz podmiotu leczniczego w Internecie.

Katatzyna Kuna – Szyszka – Członek wspierający STOMOZ. Tworzy wokół siebie środowisko biznesowe oparte o wysokie standardy biznesowe i długotrwałe relacje. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu kierowania ludźmi, kompetencji miękkich, sprzedaży, marketingu i PR, nowoczesnego HR, obsługi klienta itp. Jest doświadczonym menedżerem sprzedaży i obsługi klienta, odnoszącym sukcesy w realizacji planów. Posiada umiejętności trafnego doboru i właściwego motywowania podległego zespołu. Ma doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu struktur sprzedażowych, administracyjnych oraz pedagogicznych a także pracy w środowisku zawodowym o charakterze korporacyjnym. Jest menadżerem pracującym na pozytywny wizerunek firmy. Przywiązuje wagę do systemów lojalnościowych (autor projektów ogólnopolskich) oraz marketingu lokalnego.