Program kongresu

DZIEŃ I – 25 marca 2023 Godzina Temat  9.00-10.00 Rejestracja Uczestników / poranna kawa 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie KonferencjiPRELEGENT: Paweł Rudnicki – prezes, Innova Business Internationale Sp. z o. o. 10:10-10:30 Wykład otwierający – Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 10:30-11:50 PRAWA PACJENTA– Prawa Pacjenta– Prawa Pacjenta Dziecka– Prawa Pacjenta w zakresie interwencji medycznej– … Czytaj dalej Program kongresu